CREATE ACCOUNT

pemodelan, masaże, terapie powięziowe, haluksy

W tym miejscu znajdziecie Państwo wprowadzone w naszym Studio procedury zgodne z wytycznymi dla klienta/pacjenta masażu w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Celem wdrażanych procedur jest:

  1. dodatkowe zmniejszenie ryzyka dla pracowników salonu (usługodawcy) i klientów (usługobiorcy),

  2. ograniczenie liczby kontaktów na terenie salonu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem,

  3. kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemii.

 

Procedury, wytyczne i instrukcje

Kliknij w tytuł, aby wyświetić treść

TOP